ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ຊູເປີມາເກັດເຍຍລະມັນ

ສູນສ້ອມແປງ Volkswagen

ສູນສ້ອມແປງ Ford

ເຢຍລະມັນລົດຫຼັງຈາກການບໍລິການ