• ഫോൺ: + 86-755-23159909
  • ഇ-മെയിൽ: sales@opofek.com
  • 300 * 300 മില്ലീമീറ്റർ