• தொலைபேசி: + 86-755-23159909
  • மின்னஞ்சல்: sales@opofek.com
  • எல்லையற்ற 35W-பிசி